Šta dobijate

 

Početna

Kursevi

Šta dobijate

Nastava

Uslovi za upis

Upis

Kontakt

 
 
 
 
 
 
 

 

 


Certifikat/Diploma

Po završetku obuke polaznici stiču certifikat ili diplomu u zavisnosti od programa koji su izabrali na engleskom i njemačkom jeziku, izdanu od strane ITM koledža. Nakon svakog završenog nivoa iz oblasti Hoteljerstva, turizma, marketinga i menadžmenta polaznici mogu nastaviti školovanje u Austriji na ITM koledžu, stim da se svi položeni ispiti kod nas u potpunosti priznaju na ITM koledžu u Austriji. Na ovaj način, kandidati mogu nastaviti obrazovanje i steći austrijski državni certifikat ili diplomu.  Certifikat/diploma, pored toga, otvara i brojne mogućnosti za zapošljavanje u Austriji i EU. Ako ovome dodamo primjenjena znanja i vještine koje svaki kandidat mora da usvoji u toku školovanja, uspješna karijera je onda na domak ruke.

Karijera

Ponuđeni kursevi pružaju širok spektar mogućnosti zapošljavanja u različitim zanimanjima, poslovima i aktivnosti koje se mogu obavljati u firmama različitih veličina i djelatnosti. Poslodavci su dnevno suočeni sa problemom pronalaska stručnjaka različitih profila. Ono što poslodavci izbjegavaju jesu prekvalifikovani kadrovi, odnosno kadrovi koji su stekli fakultetske diplome, koje nisu najčešće neophodne za obavljanje specijalizovanih poslova. Kratki kursevi omogućavaju polaznicima konkurentnost i u odnosu na kvalifikovanije kadrove, u smislu stečenog stepena stručne spreme, jer su za posao jednako, ako ne i bolje pripremljeni a poslodavcu su privlačniji. Zahvaljujući upravo ovakvom vidu obrazovanja ljudi su u prilici da se brže i lakše pripreme za pronalazak novog zaposlenja, a da im usvojena znanja garantuju da će to zaposlenje i zadržati. U Evropi i SAD svaki radno sposobni stanovnik, u toku svog radnog vijeka, završi, u prosjeku, sedam ovakvih programa. 

Polaznici koji završe kurseve mogu graditi karijeru u oblasti hoteljerstva i turizma i to u hotelima, turističkim centrima, avio kompanijama, kruzerima i brodovima, motelima, rekreacionim centrima, catering firmama, tur-operaterima, turističkim agencijama, bolnicama....u oblasti marketinga mogu svoju karijeru započeti kao asistenti menadžerima prodaje, službenici ili analitičari u kompanijskim marketing službama, u različitim specijalizovanim marketinškim agencijama, kao reklamni menadžeri, konsultanti po pitanju ponašanja potrošača, brand menadžeri, PR.... u oblasti menadžmenta mogu započeti karijeru kao prodavači, asistenti u računovodstvu i finansijama, službi za ljudske resurse, organizacijama svih tipova, od realnog, javnog do neprofitnog sektora...  u oblasti hotelskih i restoranskih usluga svoju karijeru kao kuhari/konobari mogu graditi u hotelima, banjskim centrima, avio kompanijama, kruzerima i brodovima, motelima, rekreacionim centrima, catering firmama....

 

jedan mjesec za cijeli život... jedna diploma za cijeli svijet...

 

 


 

 

 

Study in Bosnia | Study in Serbia | Study in Croatia | Study in Montenegro | Bosnian language courses | Bosnian language courses in Highest ranked language schools in Europe |   

 

 

 

 

Početna | Kursevi | Šta dobijate | Nastava | Uslovi za upis | Upis | Kontakt |

 © Copyright Pan European Center for Professional Development. All Rights Reserved.