Upis, cijene i kreditiranje

 

Početna

Kursevi

Šta dobijate

Nastava

Uslovi za upis

Upis

Kontakt

 
 
 
 
 
 
 

 

 


Za upis na kurseve je potrebno:

  • da ste državljanin Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske ili Crne Gore.

  • imati završenu srednju školu ili biti pred završetkom srednjoškolskog obrazovanja, trogodišnjeg ili četverogodišnjeg (dostaviti dokaz - kopiju diplome ili potvrdu o trenutnom pohađanju završne godine),

  • popuniti prijavu za upis,

  • dostaviti kopiju lične/osobne karte,

  • dostaviti dvije slike,

  • izvršiti uplatu kursa i dostaviti dokaz (uplatnicu).

Navedene dokumente dostaviti po dolasku na prvo predavanje, osim prijave koju trebate popuniti i poslati online.

 

NAPOMENA: ukoliko ste maloljetni upis morate obaviti u prisustvu roditelja/staratelja.

 

Cijene kurseva - hoteljerstvo, turizam, marketing i meandžment
 

Vrsta programa Broj predmeta Trajanje programa Cijene  
Nivo 1. Jednopredmetni kursevi jedan jedan mjesec 400 KM  
Nivo 2. Certifikat tri tri mjeseca 1.200 KM  
Nivo 3. Diploma šest šest mjeseci 2.400 KM  

NAPOMENA: U cijenu kurseva nisu uračunati udžbenici. Eventualne troškove putovanja, smještaja i ishrane, ukoliko se nastava pohađa u mjestu koje je različito od mjesta stanovanja, snose sami polaznici.

Cijene kurseva - kuhari i konobari
 

Vrsta programa Broj predmeta Trajanje programa Cijene  
Kuhari jedan jedan mjesec 1.600 KM  
Konobari jedan jedan mjesec 1.600 KM  

NAPOMENA: U cijenu kurseva su uračunati udžbenici. Eventualne troškove putovanja, smještaja i ishrane, ukoliko se nastava pohađa u mjestu koje je različito od mjesta stanovanja, snose sami polaznici.


Uplata

Uplatu izvršiti u KM na slijedeći žiro račun.

Panevropski centar za profesionalni razvoj
Svetog Save 31
78430 Prnjavor
Bosna i Hercegovina


Ž
iro-račun broj: 562 099 000 136 33 44 NLB Razvojna banka Prnjavor
Svrha doznake: Uplata ITM kursa, ______ (navesti broj nivoa koji upisujete ili naziv kursa)

Kreditiranje - mjesečni anuiteti kod Raiffeisen Bank a.d. (okvirne cijene)

Iznos kredita (KM) 6 mjeseci 12 mjeseci 18 mjeseci 24 mjeseca
400 70 - - -
1.200 210 109 76 59
1.600 279 145 101 78
2.400 419 218 151 117

U pitanju je XS Brzi Cash kredit koji se odobrava u roku 24 sata. Obrada ove vrste kredita je besplatna. Troškovi po ovom kreditu su: 1 mjenica od 5.00 KM, osiguranje kredita od rizika smrti i nezaposlenosti koje se računa procentualno na iznos glavnice (a to je 2.5% od glavnice kredita), vođenje kreditnog racuna(za svaki mjesec otplate kredita 1,00 KM npr. kredit na 24 mjeseca 24,00 KM za svaki mjesec po 1,00KM). Visina anuiteta se određuje individualno u zavisnosti od brojnih parametara. Ovdje su prikazani najveći mogući iznosi, što znači da Vaši anuiteti mogu biti daleko manji od prikazanih. Za informacije o podnošenju zahtjeva kontaktirajte najbližu poslovnicu Raiffeisen banke u Bosni i Hercegovini.

NAPOMENA: Centar ne snosi odgovornost za bilo kakve poslovne odnose polaznika Centra kao klijenata banke i banke. Navedeni anuiteti za date iznose su informativnog karaktera a polaznici sami mogu da izaberu banku po želji.

 

jedan mjesec za cijeli život... jedna diploma za cijeli svijet...

 

 

 


 

 

 

Study in Bosnia | Study in Serbia | Study in Croatia | Study in Montenegro | Bosnian language courses | Bosnian language courses in Highest ranked language schools in Europe |   

 

 

 

 

Početna | Kursevi | Šta dobijate | Nastava | Uslovi za upis | Upis | Kontakt |

 © Copyright Pan European Center for Professional Development. All Rights Reserved.